КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ
 КУЛТУРНО-МАСОВИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАЗЪМ ХИКМЕТ 1881":

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯТ ЕЗИК

Дата на провеждане: 21.февруари
Място на провеждане:
Ангажиран ръководител:
Характер: честване

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Дата на провеждане: 8.март
Място на провеждане:
Ангажиран ръководител:
Характер: празненство

"ХЪДРЕЛЛЕЗ" БАЙРАМ

Дата на провеждане: 6.май
Място на провеждане: ул. "23-ти Септември", гр.Долни чифлик
Ангажирани ръководители: Расим Расимов и Алдин Салим
Характер: празненство
 КУЛТУРНО-МАСОВИ СЪБИТИЯ С УЧАСТИЕТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАЗЪМ ХИКМЕТ 1881":

ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯТ ФОЛКЛОР В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Дата на провеждане: последна неделя на месец август
Място на провеждане: местност "Аязмо", с.Руйно, община Дулово, обл.Силистра
Организатор/и: Община Дулово
Характер: регионален фестивал за североизточна България

ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОСИТЕ

Дата на провеждане: 19.юни
Място на провеждане: гр.Варна, сцена "Аспарухово"
Организатор/и: Народно читалище "Христо Ботев" -гр.Варна
Характер: национален фестивал